Regulamin

Drodzy Goście,

Serdecznie witamy w Willi Latarnik życzymy Państwu miłego wypoczynku. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć oraz zapewnić spokój , bezpieczeństwo pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10.00
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gości, gość powinien zgłosić do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju
 5. Uwzględniamy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości
 6. Willa Latarnik świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoria i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję
 7. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Willa Latarnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy , papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną ,jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.
 9. Willa Latarnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów wyposażenia urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój gość ,powinien sprawdzać zamknięcie drzwi.
 12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił za pobyt należną opłatę.
 13. Osoby niezameldowane w Willi Latarnik mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 10.00 do 22. 00
 14. Willi Latarnik obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek ,żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia w pokoju.
 16. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.
 17. Willa Latarnik może odmówić przyjęcia gościa ,który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobach gości lub pracowników albo innych osób przebywających w Willi Latarnik, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu/
 18. Przedmioty osobiste użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju ,będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Willa Latarnik przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.